Tân Lập – Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (1n)

980.000