PHÚ QUỐC NGHỈ DƯỠNG VÀ TRẢI NGHIỆM MỘT NGÀY LÀM NGƯ PHỦ (3N2Đ)