TP HỒ CHÍ MINH – TÀ XÙA – TRẠM TẤU – HÀ NỘI (4N3Đ)

4.280.000